Organizatorzy

Studenckie koła naukowe Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie