Miejsce

Sesja studenckich kół naukowych „SMART WORLD – człowiek, nauka, technologia”
16 maja 2018,
Budynek Nowoczesnych Technologii (budynek C)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów