Studenckie Koła Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie serdecznie zapraszają społeczność akademicką i wszystkich zainteresowanych na Międzynarodową Konferencję Kół Naukowych „SMART WORLD – człowiek, nauka, technologia”, na której studenci zaprezentują wyniki swoich badań naukowych dotyczących szeroko rozumianego pojęcia „SMART”.

16 maja 2018 r., PWSZ w Tarnowie, Instytut Politechniczny, budynek C.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

  1. CZŁOWIEK – panel dedykowany dla nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych (dziennikarstwo, filologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, lingwistyka, literaturoznawstwo, pedagogika, politologia, praca socjalna, prawo i administracja, psychologia, socjologia, teologia), nauk medycznych i o zdrowiu (medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, wychowanie fizyczne),
  2. NAUKA – panel dedykowany dla nauk ścisłych (matematyka, fizyka, geofizyka, biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna) i przyrodniczych (biologia, ekologia, geografia, geologia),
  3. TECHNOLOGIA – panel dedykowany dla nauk technicznych (automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja)

Najlepsze prace zostaną opublikowane jako anglojęzyczne artykuły pokonferencyjne.

Uwaga !!!

  1. Prezentacje ustne mają trwać 20 minut – przygotuj prezentację PowerPoint, która potrwa maksymalnie 15 minut, aby umożliwić 3-5 minutową na dyskusję po prezentacji.
  2. Zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie prezentacje były w Microsoft PowerPoint (PPT), środowisku opartym na systemie Windows. Prelegenci, którzy chcą korzystać z systemu operacyjnego innego niż wyżej wymienione, muszą przynieść swój komputer i będą odpowiedzialni za jego obsługę.