Programme

Budynek C, aula C07

830 – 900 Rejestracja uczestników
900 – 915 Otwarcie konferencji
915 – 945 Wykład plenarny pt. „Smart World – inteligentne technologie” wygłosi dr inż. Daniel Król

SESSION SCIENCE & TECHNOLOGY – Building C, room no.102/SESJA CZŁOWIEK – budynek C, sala 102

1000 – 1020 Natalia Styrna „Comparison of morphology of double-yolked eggs of Pekin duck and domestic goose”
1020 – 1040 Weronika Sołtysik „Effect of age of parental flock on morphology of double-yolked chicken eggs”
1040 – 1100 Wacław Sumara „Embryo development in chicken double-yolked eggs”
1100 – 1120 Tomasz Podgórny „Radio-amateur commemorative station HF20PWSZ acting on the occasion of the 20th anniversary of the SHVS in Tarnow”
1120 – 1140 Maryia Hlaskovich „The use of probiotic based on bacteria E. coli”
1140 – 1200 Maryia Hlaskovich „Use of biologically active preparations for increase of a biological resource and quality of production of poultry farming”
1200 – 1220 Uladzislau Strechen „Veterinary – sanitary assessment of swine slaughter products at borde т ellosis infection”
1220 – 1300 PRZERWA OBIADOWA, SALA C06
1300 – 1320 Monika Sacha „Wkraczając do świata SMART – językoznawcze spojrzenie na współczesny rynek pracy (obecność anglicyzmów w nazewnictwie zawodowym)”
1320 – 1340 Karolina Pilas „Nowoczesne trendy w fizjoterapii i rehabilitacji – Terapia stawów skroniowo-żuchwowych”
1340 – 1400 Katarzyna Nalezińska „O jednym (inteligentnym) żarcie Juliana Tuwima, czyli Leśmian w pigułce”
1400 – 1420 Miłosz Jarmuła „Wpływ programu Rodzina 500+ na rozwój osobisty dzieci w wieku 7-14 lat”
1420 – 1440 Agnieszka Klecka „Zachowania zdrowotne studentów z Polski i Włoch”
1520 – 1600 PRZERWA KAWOWA, SALA C06
1600 WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, AULA C07

SESJA CZŁOWIEK – budynek C, sala 306

1000 – 1020 Sylwia Wójtowicz „Analiza czynników ryzyka udaru mózgu oraz poziom wiedzy pacjentów oddziału neurologii w zakresie prewencji wtórnej udarów”
1020 – 1040 Julia Konrad „Analiza wpływu noszenia obuwia na różnej wysokości obcasów na ustawienie miednicy i aktywność bioelektryczną mięśni dna miednicy u kobiet – praca kazuistyczna”
1040 – 1100 Michał Szewczyk „Analiza zmian powstałych pod wpływem rolowania mięśnia czworogłowego uda w zależności od czasu jego trwania”
1100 – 1120 Magdalena Strzelecka „Elektromiograficzna próba oceny zmian napięcia w obrębie mięśni dna miednicy u kobiet po treningu “jumping fitness” – opis dwóch przypadków”
1120 – 1140 Kinga Frąckowiak „Masaż bańką chińską czy rollerem- próba oceny różnicy wpływu na układ mięśniowo-powięziowy”
1140 – 1200 Kamil Gala „Mobilizacja przepony w reedukacji prawidłowego wzorca oddechowego”
1200 – 1220 Kinga Frąckowiak „Ocena stopnia kompensacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa podczas testu Laseque’a”
1220 – 1300 PRZERWA OBIADOWA, SALA C06
1300 – 1320 Agnieszka Kogut „Próba oceny i porównania wpływu wybranych technik terapii punktów spustowych na dolegliwości bólowe mięśni czworobocznych”
1320 – 1340 Natalia Roden „Ocena wpływu mobilizacji tkanek miękkich w obrębie mięśnia dwugłowego ramienia na zmianę potencjału bioelektrycznego części wstępującej mięśnia czworobocznego– praca kazuistyczna”
1340 – 1400 Krystyna Siedlik „Stan odżywienia tarnowskich 10-12 latków – problem niedowagi, nadwagi i otyłości.”
1400 – 1420 Anna Zimoń „Bajkoterapia w rozwoju emocjonalnym ”
1420 – 1440 Justyna Wątroba „Nauczyciel polonista wobec świata SMART”
1520 – 1600 PRZERWA KAWOWA, SALA C06
1600 WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, AULA C07

SESJA TECHNOLOGIA/NAUKA – budynek C, sala 206

1000 – 1020 Paulina Serwin „Badanie i wytwarzanie pianek na bazie poliuretanu modyfikowanych nanocząstkami”
1020 – 1040 Elżbieta Starzyk „Badanie i wytwarzanie pianek na bazie poliuretanu o obniżonej palności”
1040 – 1100 Marcin Wadas „Budowa i sterowanie Rzeźbą Kinetyczną”
1100 – 1120 Łukasz Zakrzewski „Gra w Rzeczywistości Wirtualnej „Origin of Chaos”
1120 – 1140 Jakub Gnacek „Porównanie parametrów zasilania i analiza zakłóceń prądu i napięcia wywołana pracą źródeł światła typu LED oraz źródeł inkadescencyjnych”
1140 – 1200 Marek Mleczko „System generujący grafikę z wykorzystaniem strumieni wody”
1200 – 1220 Mateusz Kowal „Transmisja on-line w czasie rzeczywistym z wydarzeń edukacyjnych w PWSZ w Tarnowie: Małopolska Noc Naukowców (we wrześniu 2017), 20-lecie PWSZ w Tarnowie (w maju 2018)”
1220 – 1300 PRZERWA OBIADOWA, SALA C06
1300 – 1320 Dominika Noga „Czy dzikim zwierzętom należy pomagać?”
1320 – 1340 P. Gabriel Hajduk „Asystent cofania pojazdu z naczepą/przyczepą”
1340 – 1400 Edyta Sekuła „Oznaczanie miedzi, manganu i chromu w winie”
1400 – 1420 Piotr Smoleń „Oznaczanie zawartości manganu, miedzi oraz niklu w ziarnach i naparach kawy metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej”
1420 – 1440 Zuzanna Siudak „Porównanie tekstury gotowanego, pieczonego i surowego mięsa króliczego”
1440 – 1500 Julia Sojan „Wpływ ekstraktu z rutwicy lekarskiej na użytkowość rozpłodową i mleczną królic”
1500 – 1520 Kinga Korzec „Ocena jakości wód górnych partii rzeki Wisłoka (Polska Południowa) na podstawie makrozoobentosu”
1520 – 1600 PRZERWA KAWOWA, SALA C06
1600 WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, AULA C07